Avaleht

Mis on Autokutseõppe Liit

MTÜ Autokutseõppe Liit on 2007. a asutatud autokutseõppe edendajate vabatahtlik,
sõltumatu, demokraatlik kutseühing.

Kutse andmise tutvustus

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum.

Sündmused

Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 09.12.2019 protokolli nr 6-4/13  otsusega on pikendatud kutsestandardite kehtivusaega järgmiselt:

  1. Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 kutsestandard kehtib kuni 08.12.2024
  2. Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutsestandard kehtib kuni 08.12.2024
  3. Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsestandard kehtib kuni 08.12.2024.

Uuendatud on Autokutseõppe Liidu sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutsete “Kutse andmise kord”.

Dokumendid on kättesaadavad kutseregistris ja meie veebilehel.

2019. aasta viimased kutseeksamid toimuvad 12.12 Järvamaa Kutsehariduskeskuses Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4 ning 17.12 Kehtna Kutsehariduskeskuses Veoauto- ja bussidiagnostik, tase 5 ning Liikurmasinadiagnostik, tase 5.

Uuendasime hindamisstandardeid ja koolilõpetaja andmete esitamise korda. SIIN

Autoerialade võrgustikuseminar toimus 15. – 16. novembril 2019 Tallinnas. Loe lähemalt SIIN.