Avaleht

Mis on Autokutseõppe Liit

MTÜ Autokutseõppe Liit on 2007. a asutatud autokutseõppe edendajate vabatahtlik,
sõltumatu, demokraatlik kutseühing.

Kutse andmise tutvustus

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum.

Sündmused

Autokutseõppe Liidu üldkoosolek toimub 29. juunil 2018. Kutsed on saadetud liidu liikmetele 19. juunil 2018.

 

Eelteade kuupäevade planeerimiseks:

2018. aasta autoerialade õpetajate ja huvitatud osapoolte võrgustikuseminar toimub 02.-03. novembril.