Juhatus

29.04.2019 valiti uus juhatuse koosseis kuni 28. aprill 2022.

Juhatuse koosseis:

  • Ahti Aasala (alates 9.01.2020 volituste kehtivusega 3 aastat)
  • Ene Pukk
  • Meelis Merila

Auliikme_statuut

Tänukirja statuut

Liikmeks astumise avaldus