Mootorsõidukitehnika kutseõpetajad

Ootame Teid osalema koolitusel „Auto – jõuallikad“.

Koolituse sihtgrupp: autoerialade kutseõpetajad (ootame koolist meeskonda, vähemalt 2-3 õpetajat) Koolituse maht: 32 ak/h Koolituse toimumise aeg: I moodul 23.-24.08.2018; II moodul 28.-29.09.2018

Koolituse toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool (Pärnu mnt 62, Tallinn).

Registreerumine koolitusele: info ja registreerimise link on saadetud mootorsõidukitehnika erialadega kutseõppeasutustele.

Koolituse teemad:

I moodul (teooria: 8 ak/h ruum D203; praktika: 8 ak/h ruum D101):
Tänapäevase sisepõlemismootori juhtimine;
Muutuv gaasijaotusfaas ja klapitõus;
Atkinsoni tsükkel heitgaaside järeltöötluse tehnoloogiad.
Õppejõud Margus Villau (MSc), TTK Lektor.

II moodul (teooria: 8 ak/h ruum D203; praktika 8 ak/h ruum D101).
Hübriid- ja elektriajamiga sõidukid;
elektriajamiga autode tehnoloogiad;
praktilised katsed elektriajami komponentidel;
praktilised katsed hübriidsõidukiga.
Õppejõud Henri Vennikas (MSc), TTK lektor, autotehnika õppekava juht.

Lisainfo: Majutuse ja toitlustuse eest tasub SA Innove. Palun märkige registreerimisel, kas soovite koolituse toimumise ajal majutust.

Koolitus toimub Elukestva õppe strateegia (edaspidi EÕS) programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevus „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ alategevuse 8.2 „Kutseõpet pakkuvate õppeasutuste õpetajate kompetentsi hoidmine ja tõstmine“ raames. Tegevuse elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on osalejatele tasuta.