Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

Läbiviimise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool või tellija ruumides

Läbiviimise aeg: grupi täitumisel (10 inimest)

Sihtrühm: Koolitus on vajalik mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevatele töötajatele, kes soovivad sooritada mootorsõidukitehnik, tase 4 osakutse eksamit Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja.
Lektorid: Lempu Pärand, Tanel Möldre.
Eesmärk: Anda mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevatele töötajatele osakutse eksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad kõik mootorsõidukite kliimaseadmetega tegelevad isikud omama osakutse pädevustunnistust.
Osakutse kompetentsusnõuded on kehtestatud EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisas „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded”. Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse eeltingimuseks on läbitud pädevuskoolitus.

Käsitletavad teemad:
1. Soojustehnika alused
2. Autode kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõte
3. Kliimaseadmete hooldamine ja rikkeotsing
4. Ohutustehnika ja külmutusainete keskkonnaohutus
5. Fluoritud kasvuhoonegaaside põhiste külmutusainetega seotud õigusaktid

Päevakava:

Esimene päev:
09:00 – 11:45 Loeng
11:50 – 12:30 Lõunapaus
12:30 – 14:30 Loeng
14:30 – 16:00 Küsimustele vastamine. Teoreetilise osa kokkuvõte

Teine päev:

09:00 – 11:45 Praktiline töö
11:50 – 12:30 Lõunapaus
12:30 – 14:30 Praktiline töö
14:30 – 16:00 Küsimustele vastamine. Praktilise osa kokkuvõte
16:00 – 17:30 Osakutseeksam*

Koolituse maksumus 240,00 €/inimene. NB! Registreerumine on avatud.

*Osakutseeksami maksumus on 89,00 €.

 

Koolitusele ja osakutseeksamile registreerumine avalduse alusel.

Lae avaldus alla siin: Avaldus_kliimakäitleja, tase 4

NB! Kutseeksamile registreerumine hiljemalt 10  kalendripäeva enne eksami toimumist!

Kontakt: info@autokutse.org.