2019. aasta autoerialade õpetajate ja huvitatud osapoolte võrgustikuseminar toimub 15.-16. novembril Tallinnas.

Seminari korraldab SA Innove.

Teemad:

  • Arengud kutsehariduses
  • Sõnumid Kutsekojast
  • Põlvkondade erinevused. Väärtuste juhtimine
  • Koolide kogemused lõimitud ainete õpetamisel
  • Koolitus teemal “Määrdeained”
  • Koolitus teemal ” Kliimaseadmete käitleja pädevused muutuvas keskkonnas”
  • Lõimitud ainete rakendamine autoerialade õppekavades. Autoerialade digitaalsed õppematerjalid/õppevara
  • Kutseeksamid

 

Osalemise huvist anna palun teada e-posti aadressil info@autokutse.org hiljemalt 25. oktoobri õhtuks.