Kevad 2019 kutseeksamite ajakava lae alla siin: KE ajakava_kevad 2019.

NB! Ajakava on koostatud kutse taotlejate arvu esialgse prognoosi alusel. Kutse andjal on õigus teha ajakavas muudatusi hindamiskomisjonide töö paremaks korraldamiseks, kui muutub taotlejate arv.

Kutseeksam on kutse andmise protsess, mille käigus kutset andev organ hindab isikul kutsealale vajalike kompetentsuste olemasolu.

Kutsestandardid

Kutse andmise kord

2020. aasta talvise perioodi koolilõpetajate eksamid toimuvad jaanuaris ja veebruaris, koolide prognoosi lõpetajate arvu kohta kutsete lõikes ootame hiljemalt 22. novembriks 2019.

Töömaailma kutse taotlejate avaldused on alati oodatud.

Kutseeksamile registreerimise avalduse esitamise tähtaeg on 10 kalendripäeva enne teooriaeksamit.

Avaldused ja esitatavad nõuded leiad koolilõpetajale SIIN , töömaailma ja mootorsõidukite kliimaseadmete käitlejale SIIN.

Kutseeksamite tasud

1. maist 2017 alustas Töötukassa kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse osutamist töötavale inimesele.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu – kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise kohta leiad rohkem infot Töötukassa kodulehel, SIIN.