Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1 Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või töökohal õppides ja tööalastel koolitustel omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.2 Mootorsõidukitehnik, tase 4
1) Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.3 Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja , tase 4 osakutse
1) Mootorsõidukite hooldamise ja remondialane kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused;
2) Taotletavale osakutsele vastava kutseharidusliku või täienduskoolituse õppekava läbimine tulenevalt Komisjoni määrusest (EÜ) nr 307/2008, mis sätestab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 517/2014 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded.
2.4 Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
1) Vähemalt keskharidus ja taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.5 Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.6 Autokeretehnik, tase 4
1) Põhiharidus;
2) Omandatud Autoplekksepp-komplekteerija, tase 3 või 4 kutse;
3) Töökogemus sõidukite keretöödega tegelevas remondiettevõttes autoplekksepp-komplekteerijana, kus töötamise ja enesetäiendamise käigus on kinnistatud ja arendatud kutsealaseid teadmisi ja praktilisi kutseoskusi;
4) Läbitud kutsealased täienduskoolitused või autokeretehniku õppekava kutseõppeasutuses.
2.7 Automaaler, tase 4
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.8 Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
1) Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.