Kutse taotlejat hinnatakse läbi protsessi, mille käigus antakse kindlate kokkulepitud hindamiskriteeriumite alusel õiglane ja erapooletu hinnang kutse taotleja kompetentsuse taseme kohta vastavalt kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajatele.

Kutseeksamile registreerumine avalduse alusel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kutseeksamit. Palun täida vajalikud lahtrid ning saada allkirjastatult konverditult pdf. faili, aadressil info@autokutse.org

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3
Koos AVALDUSega_koolilõpetaja, tase 3 esitada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;

Kinnitus avaldusel:

 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Esitatakse kutseeksamil:

 • Kutsealaste teadmiste ja oskuste arengu kirjeldus(ed) – praktikapäevik või töökirjeldused.

Mootorsõidukitehnik, tase 4/Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4/Automaaler, tase 4:
Koos AVALDUSega_koolilõpetaja, tase 4 esitada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;

Kinnitus avaldusel:

 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Esitatakse kutseeksamil:

 • Kutsealaste teadmiste ja oskuste arengu kirjeldus(ed) – praktikapäevik või töökirjeldused.

Või esita taotlus elektrooniliselt siin: Kutseeksami taotlusvorm

Autokeretehnik, tase 4:
Koos avaldusega esitada lisaks:

 • Autoplekksepp-komplekteerija, tase 3 või tase 4 kutsetunnistus.

Sõiduautodiagnostik, tase 5/Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
Koos AVALDUSega_koolilõpetaja, tase 5 esitada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;

Kinnitus avaldusel:

 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Esitatakse kutseeksamil:

 • Kutsealaste teadmiste ja oskuste arengu kirjeldus(ed) – praktikapäevik või töökirjeldused.

Osakutse Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4
Koos AVALDUSega_kliimakäitleja, tase 4 esitada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Kutseõppeasutuse või koolitusasutuse tõend osakutse kompetentsidele ja miinimumnõuetele vastava õppekava läbimise kohta, milles on näidatud õppekava maht ja käsitletud teemad, koolitaja andmed ja koolituse läbimise aeg;
 • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Nõuded osakutse taotlejale SIIN.