Kutse taotlejat hinnatakse läbi protsessi, mille käigus antakse kindlate kokkulepitud hindamiskriteeriumite alusel õiglane ja erapooletu hinnang kutse taotleja kompetentsuse taseme kohta vastavalt kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajatele.

Kutseeksamile registreerumine avalduse alusel. Palun täida vajalikud lahtrid ning saada allkirjastatult ning konverditult .pdf faili, aadressil info@autokutse.org

3. tase_kutse taotleja avaldus_kutseõppe lõpetaja

4. tase_kutse taotleja avaldus_kutseõppe lõpetaja

5. tase_kutse taotleja avaldus_kutseõppe lõpetaja