Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1 Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või töökohal õppides ja tööalastel koolitustel omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.2 Mootorsõidukitehnik, tase 4
1) Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.3 Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja , tase 4 osakutse
1) Mootorsõidukite hooldamise ja remondialane kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused;
2) Taotletavale osakutsele vastava kutseharidusliku või täienduskoolituse õppekava läbimine tulenevalt Komisjoni määrusest (EÜ) nr 307/2008, mis sätestab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 517/2014 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded.
2.4 Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
1) Vähemalt keskharidus ja taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.5 Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.6 Autokeretehnik, tase 4
1) Põhiharidus;
2) Omandatud Autoplekksepp-komplekteerija, tase 3 või 4 kutse;
3) Töökogemus sõidukite keretöödega tegelevas remondiettevõttes autoplekksepp-komplekteerijana, kus töötamise ja enesetäiendamise käigus on kinnistatud ja arendatud kutsealaseid teadmisi ja praktilisi kutseoskusi;
4) Läbitud kutsealased täienduskoolitused või autokeretehniku õppekava kutseõppeasutuses.
2.7 Automaaler, tase 4
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.
2.8 Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
1) Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Üldnõuded kutse taotlejale

Koolilõpetaja esitatavad dokumendid.

Töömaailma taotleja esitatavad dokumendid.