Autokutseõppe Liidu kutsekomisjon on Liidu juurde moodustatud mootorsõidukite valdkonna kutsekvalifikatsioonide andmist korraldav organ.
Kutsekomisjon lähtub oma töös tegevusstatuudist, mootorsõidukite valdkonna kutseandmise korrast, Kutseseadusest, kutsestandarditest ja teistest õigusaktidest.
Kutsekomisjoni pädevusse kuulub mootorsõidukite valdkonna kutsekvalifikatsioonide hindamise ja kutse andmise korraldamine.

Kutseandja kontakt: info@autokutse.org; tel. nr. +372 5668 1400